• Tālrunis +371 25 157 158
 • E-pasts: help@fiks.lv
 • Darba laiks: Pr. - Pk.: 09.00 - 18.00

Algu aprēķins

Darba algas aprēķins

 • Darba algas aprēķins pēc:
  • stundas tarifa likmes, mēnešalgas vai dienas tarifa likmes;
  • dažāda veida kalendāriem: summētā darba laika, pilna vai nepilna darba laika un citiem;
  • gabaldarba uzskaite (aprēķini pēc katra darbinieka vai brigādes paveiktā darba daudzuma).
 • Darba algas aprēķins uzņēmuma līgumiem, pašnodarbinātajiem un autoratlīdzībām un atbilstošās atskaites VID.
 • Nodokļu grāmatiņu datu imports no VID.
 • Dažāda veida piemaksu un ieturējumu aprēķins:
  • neierobežota skaita regulāro un vienreizējo piemaksu un ieturējumu aprēķins;
  • iespēja noskaņot jebkuras sarežģītības aprēķina algoritmus;
  • importējot sistēmā rēķinus par degvielas izlietojumu, telefonsarunām automātiski ieturējumi par pārtēriņu.
 • Atvaļinājuma naudas aprēķins:
  • pēc vidējās izpeļņas, atbilstoši Darba likumam;
  • pēc mēnešalgas;
  • apmaksājamo dienu skaits atbilstoši darbinieka darba laika kalendāram.
 • Slimības naudas aprēķins:
  • pēc vidējās izpeļņas, atbilstoši Darba likumam;
  • summētajam darba laikam veicot apmaksu pēc plānotā darba grafika.
 • Darba laika uzskaites tabele:
  • iespēja vadītājiem atskaitīties par padoto darbinieku nostrādāto darba laiku;
  • iespēja pašam grāmatvedim veidot darba laika uzskaites tabeli (gan detalizēti par katru dienu, gan norādot kopējās nostrādātās stundas);
  • svētku, nakts, svētku nakts, virsstundu aprēķins (virsstundu aprēķins pēc uzskaites perioda viens mēnesis vai ceturksnis).
 • Darba algas izmaksa (neierobežota daudzuma izmaksas mēnesī), maksājumu uzdevumu eksports uz jebkuru banku.
 • Aprēķinu uzskaite struktūrvienību, izdevumu veidu (ražošana, administrācija u.c.), projektu un ekonomisko klasifikatoru griezumā.
 • Automatizēta aprēķinu un nodokļu grāmatošana:
  • grāmatojumu izveidošana FiKS grāmatvedības sistēmā vai
  • grāmatojumu eksports uz citu grāmatvedības sistēmu.
 • Veselības apdrošināšanas – sistēma atbilstoši LR likumdošanai seko līdzi vai summu nepieciešams aplikt ar nodokļiem vai nē.
 • Atvaļinājuma rezerves aprēķins (neizmantotās atvaļinājuma dienas, aprēķins pēc vidējās izpeļņas un VSAOI darba devēja nodoklis).
 • Dažāda veida atskaites (iekšējām vajadzībām, darbiniekiem un Valsts ieņēmumu dienestam (EDS)).
 • Statistikas atskaites 2 darbs un 5 darbs.