• Tālrunis +371 25 157 158
 • E-pasts: help@fiks.lv
 • Darba laiks: Pr. - Pk.: 09.00 - 18.00

Grāmatvedības uzskaite

Grāmatvedība

 • Ienākošo rēķinu uzskaite. Iespēja no ienākošā rēķina uzreiz veikt pamatlīdzekļu, saimniecisko līdzekļu un (vai) preces pieņemšanu. Rēķiniem iespējams pievienot elektroniskās kopijas PDF formātā.
 • Izejošo rēķinu veidošana un uzskaite. Automatizēta parādnieku pārbaude pie rēķinu izveides un iespēja iekļaut informāciju par tiem rēķinā.
 • Avansa norēķini. Iespēja no avansa norēķiniem veikt pamatlīdzekļu, saimniecisko līdzekļu un (vai) preces pieņemšanu.
 • Kases operācijas (ienākumu, izdevumu orderi, kases inventarizācija, kases grāmatas izdruka).
 • Paplašināta analītiskā uzskaite pa struktūrvienībām, projektiem un ieņēmumu / izdevumu centriem, ekonomikas klasifikācijas kodiem, automašīnām, partneriem un atbildīgajām personām. Izvēlētās analītikas pareizības kontrole.
 • Maksājumu plānošana (sistēma apkopo visu apmaksājamo rēķinu pārskatu pa datumiem un bankas kontiem, no kuriem plānojami maksājumi). Automatizēta maksājumu uzdevumu veidošana un to eksports uz banku.
 • Bankas konta izraksta imports. Veicot izraksta importu iespēja noskaņot bankas importa vārdnīcu, lai sistēma maksimāli atpazīst darījumus un piedāvā konkrētos grāmatojumus.
 • Automātisks nākamo periodu izdevumu aprēķins, grāmatošana un norakstīšana.
 • Grāmatvedības ieraksti.
 • Virsgrāmata, dažādi apgrozījuma un bilances pārskati (pēc analītikas uzskaites vienībām, kontiem, kontu grupām u.c.) ar plašām datu atlases iespējām.
 • Automātiska kontu slēgšana, kursu starpības.
 • Debitoru un kreditoru parādu kontrole un analīze.
 • Brīdinājumu un atgādinājumu vēstuļu sagatavošana – izsūtīšana par neapmaksātiem rēķiniem.
 • Savstarpējo norēķinu ieskaite / aktu izdruka.
 • Izdevumu / ieņēmumu analīze pa struktūrvienībām, projektiem, ekonomikas kodiem u.c.
 • Uzņēmuma bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, ar iespēju atšifrēt grāmatojumus no kā sastāv katras rindas vērtības, no kura arī atvērt pirmdokumentus.
 • PVN deklarācijas un pielikumi un to eksports uz EDS.
 • Valūtas kursu imports no ECB.
 • Ceļazīmju izdruka.