• Tālrunis +371 25 157 158
 • E-pasts: help@fiks.lv
 • Darba laiks: Pr. - Pk.: 09.00 - 18.00

HR Portal

HR portal jeb darbinieku pašapkalpošanās sistēma

HR Portal radīts, lai paātrinātu informācijas apriti starp darbiniekiem un personāla daļu un algu grāmatvedi.

Jebkurš darbinieks ieejot speciāli izstrādātā mājas lapā, var norādīt nepieciešamo informāciju par sevi, kā arī pieteikties dažādiem labumiem.

Izmantojot HR Portal darbiniekiem iespējams:

 • Pieteikt atvaļinājumu, apskatīt atvaļinājuma atlikumu uz izvēlēto datumu.
 • Pieteikt savu vai kolēģa prombūti (slimības lapu).
 • Labot un pievienot personīgo informāciju kā:
  • kontaktinformāciju,
  • kontaktpersonas,
  • personas apliecinoši dokumentus,
  • ģimenes locekļu sarakstu,
  • iegūto izglītību un papildus kvalifikācija,
  • vadītāja apliecības datus,
  • valodas zināšanas
 • Iepazīties ar dažādām iekšējām instruktāžām vai apmācībām.
 • Pieteikties dažādiem uzņēmuma labumiem un pabalstiem.
 • Sagatavot elektroniskus iesniegumus personāla daļai (piemēram, bankas konta maiņa u.c.).
 • Pieteikt komandējumus un avansa norēķinus.
 • Atskaitīties par avansa norēķiniem (pievienot čeka elektronisko kopiju, norādot izdevuma veidu un summu).
 • Aizpildīt ceļazīmes pret mēneša laikā ielieto degvielu.
 • Apskatīt savu darba novērtējumu, kā arī atkarībā no novērtēšanas sistēmas, veikt sava darba novērtējumu.
 • Apskatīt algas norēķina lapiņu

Personālvadības speciālisti FiKS sistēmā redz darbinieku norādīto informāciju, kas ievadīta caur HR Portal. Personālam ir iespējams akceptēt vai noraidīt darbinieka pieteikumus. Akcepta gadījumā dati automātiski saglabājās personas lietā.

Piesakot atvaļinājumus no sākuma sistēma pieprasa tiešā vadītāja akceptu (ja nepieciešams arī aizvietotāja) un tikai tad nokļūst pie personāla uz akceptu. Akceptu shēmas iespējams noskaņot atbilstoši klienta prasībām, kā arī ne tikai atvaļinājumiem, bet arī citiem pieteikumiem caur HR Portal.

Aizpildot atskaites par avansa norēķiniem un komandējumiem, dati automātiski nokļūst grāmatvedībā. Grāmatvedis pārbauda, nepieciešamības gadījumā koriģē informāciju un iegrāmato. Pēc iegrāmatošanas, darbiniekam nav tiesības vairs veikt korekcijas.

HR Portal pieejams angļu un latviešu valodā, bet nepieciešamības gadījumā valodas iespējams papildināt pēc klienta prasībām.